Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaalude ja mõõtude proovikoda nr.15 - EAA.564
15. Eichkammer für Handelmasse und Gewichte
Рижская поверочная палатка торговых мер и весов нр. 15

Ajalugu

Asutus kaalude ja mõõtude õigsuse kontrollimiseks.

Kaalude ja mõõtude õigsuse kontrollimine oli varem linnamagistraatide või politsei pädevuses. Kaalude ja mõõtude proovikojad (taatluskontorid) asutati vastavalt keisri kinnitatud Riiginõukogu arvamusele 04.06.1899. Määrus kinnitas Vene impeeriumi kaalude ja mõõtude standardid ning rajas järelevalve süsteemi. Kõrgem järelevalve kuulus Rahandusministeeriumi kaubanduse ja manufaktuuride departemangule, sellele allus Peterburis Kaalude ja Mõõtude Pea-Proovikoda, kus hoiti etalone ja tegeldi kõigi kaalusid ja mõõtusid puudutavate küsimustega. Kohalike proovikodade arv jäi esialgu lahtiseks ja rahandusministri otsustada. Vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud tegevusjuhendile 24.12.1900 kuulusid Riias asuva proovikoja nr. 15 tegevuspiirkonda Liivimaa ja Kuramaa, Eestimaa kubermang jäi Peterburi proovikoja nr. 1 piirkonda.
Vastavalt keisri kinnitatud Riiginõukogu arvamusele 18.03.1902 rajati alates 2.07.1902 juurde 10 uut proovikoda, nende täpse koosseisu pidi määrama pea-proovikoda Peterburis. Sellest määrusest alates alustas Riia Kaalude ja Mõõtude Proovikoda nr. 15 tööd. Evakueeriti 1915. a Kurskisse, kus jätkas tegevust 1919. a-ni.

Proovikoja ülesanded olid: kõigi kaubanduses kasutatavate pikkus- ja mahumõõtude, kaalude ja kellade kontrollimine ja tembeldamine.


Materjal

Materjal sattus Eesti Ajalooarhiivi Venemaalt reevakueeritud kroonuasutuste seas.

Inventari käibe raamatud 1902–1916; ootamatute revisjonide raamat 1904; näidiste perioodilise kontrollimise raamat 1905–1913; tunnistuste väljaandmise raamat 1902–1909; läbiviidud ekspertiiside ja nende eest võetud tasu registreerimise raamatud 1902–1909, 1909–1915; kulude-tulude raamatud 1902–1918; aruanded 1902–1915.
Toimikud ja kirjavahetus Kaalude ja Mõõtude Pea-Proovikojaga (Peterburis), Rahandusministeeriumi kaubandusdepartemangu, Liivimaa Kontrollpalati, Kroonupalati, Riia Kubermangurenteiga; raudtee-, sõjaväe-, politsei- ja kohtuasutustega; Liivimaa, Kuramaa ja Riia Linnavalitsustega kontrollijate ringreisidest jm.
Ekspertiisitoimikud, toimikud ebaõigete kaalude ja mõõtude hävitamise kohta, sissetulnud ja väljaläinud dokumendid ja nende registreerimise raamatud, statistika maksusummade kohta 1902–1919.

Seadused

ПСЗ III nr 17056 (04.06.1899), 21226 (18.03.1902).