Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu proovikoda - EAA.563
Dorpatsche Probierkammer
Дерптская пробирная палатка

Materjal

Toimikud proovikoja revideerimise, käsitöölistel medalite valmistamise keelamise, mineraloogia õpiku väljaandmise loa jm kohta 1853–1861.
Registratuurraamatud: sissetulnud ja väljaläinud dokumendid 1844–1873.

Seonduv aines

LVVA. Riia Prooviringkonna Valitsus f 106 (123 s, 1842–1917).