Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna proovikoda - EAA.5253
Revalsche Probierkammer
Пробирная палатка

Ajalugu

Tallinna Proovikoda avati 1843. a keisri kinnitatud määruse alusel proovikodade kohta 27.11.1840. Tegutses linnakogukonna kulul. Esimene metalliproovija oli Tallinna magistraadi poolt valitud kullassepp Georg Klements, kelle ülesandeks oli kullast ja hõbedast esemete väärismetalli sisalduse määramine ja neile vastava templi (proovi) panemine. Tehtud töö eest võttis kullassepp lõivu.
Vastavalt mäe- ja soolaasjade departemangu ettekandele 22.12.1851 asutati Tallinnas 01.01.1852 kroonu poolt kohalik 2. järgu proovikoda ja linna proovikoda kaotati. Kogu vara ja toimikud anti üle äsjaasutatud riiklikule Tallinna Proovikojale.
1873. a anti proovikojad üle Riigikassa departemangu alluvusse.
1889. a detsembris vastavalt Riigikassa departemangu määrusele 30.11.1889 viidi Tallinna metalliproovija üle Peterburi proovikotta. Kõik toimikud ja aruanded anti hoiule Eestimaa Kroonupalatisse, kes teostas vahetut järelevalvet asutuse tegevuse üle. Määrusega sätestati, et kuni uue proovija määramiseni Tallinna tuleb esemed saata kontrollimiseks ja tembeldamiseks Peterburi proovikotta. Kroonupalati dokumentide järgi polnud oma proovijat Tallinnas veel 1903. a-lgi ja endiselt tuli käia Peterburis.

Materjal

Tallinna Proovikoja materjalid on eraldatud Eestimaa Kroonupalati fondist.
Raamatud, kuhu kirjutati proovimiseks toodud eseme nimetus, kaal ja töö eest võetud lõiv 1848–1877; vale prooviga esemete kinnipidamise ja trahvide raamatud; meistrite tähestikuline nimekiri, kes on toonud oma töid proovimiseks; liikuva vara sissetulekute ja väljaminekute raamatud (kõik 1877. a).