Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kontrollpalat - EAA.211
Estländischer Kontrollhof
Эстляндская контрольная палата

Ajalugu

Riikliku finantskontrolli organ.

Asutati 01.01.1865 vastavalt ajutisele määrusele kohalike kontrollasutuste kohta 21.12.1864 kui Liivimaa Kontrollpalati Eestimaa osakond.
Alates 01.01.1866 sai iseseisvaks kontrollpalatiks. Liivimaa ja Kuramaa jaoks loodi ühine kontrollpalat Riias. Kontrollpalatid võtsid üle endised kroonupalati kontrolliosakonna funktsioonid. Allusid vahetult riigikontrolörile. Tegevus katkes 1917.

Kontrollpalati ülesandeks oli kontroll riigi tulude laekumise ja riigi rahade kasutamise üle.

Materjal

Riigikontrolli ringkirjad 1865–1903 ja korraldused 1890–1915, Riigikontrolli seadused ja korraldused 1915 (s 49); üldosakonna ñurnaalid 1866–1917, Tallinna Riigikontrolli asutuste töötajate üldkoosolekute protokollid 1917; väljakirjutused Riigikontrolli nõukogu ñurnaalidest 1872–1916; Kontrollpalati aruanded, kirjavahetus ja toimikud revisjonide kohta 1866–1916; kirjavahetus isikkoosseisu kohta 1865–1915, töötajate teenistuslehed 1869–1878 ja isiklikud toimikud 1885–1908. Toimik arhiividokumentide hävitamiseks eraldamise kohta 1909.
Toimikud ja kirjavahetus Tallinna kaubasadama ehituse, viinamonopolist kinnipidamise, kroonu viinaladude ehitamise, sõjaväe majutamisega seotud kulude 1905, piirikaitse, Tallinna sadama läänemuuli ehituse ja ümberehituse (sh projektid 1908–1914), Eestimaa Rüütelkonna telefonivõrgu 1913–1916 jt asutuste ja ametkondade tegevuse revideerimise kohta; sõdurite perekondadele rahaliste ja naturaaltoetuste väljamaksmise toimikud 1916–1917, aruanded jm 1879–1917.
Register Tallinna sadama kohta käivate sissetulnud dokumentide kohta 1904–1908; erapiirituse registreerimise raamat 1915; Tallinna riigiviinalao arvete ñurnaal 1916; Tallinna Sadama Ehitusvalitsuse ülalpidamissummade revideerimise register; Riia sadamavalitsuse avansside revisjoni register 1917; raamatupidamisraamatud; registratuurraamatud 1865–1917, inventarinimistu 1865–1917 (koostatud 1917); 1916. a koostatud arhiivnimistud; vanad nimistud nr 1–3.
.

Seonduv aines

LVVA. Liivimaa Kontrollpalat f 2566, 90 s (1865–1917).

Seadused

ПСЗ II nr 41604 (21.12.1864), nr 42861 (01.01.1866).

Kirjandus

Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation. Lk 220–221