Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa kroonupalat - EAA.527
Livländischer Kameralhof
Лифляндская казенная палата
Liivimaa Kameraalkoda

Materjal

1953. a on korrastamise käigus makuleeritud 61 säilikut ja 4,2 kg materjali.

Senati ja Rahandusministeeriumi ukaasid, ringkirjad ja ettekirjutused 1820–1915; kreisirenteide aruanded 1811–1850, sissetuleku registrid 1881–1911; Kuressaare, Tartu, Viljandi, Võru ja Pärnu magistraatide aruanded gildimuudatuste kohta 1830–1863; gildiregistrid 1826–1863; Võru, Tartu, Pärnu, Viljandi maakonna ja Saaremaa talude rendilepingud ning talupoegade nimekirjad 1712–1806; politseimeistrite aruanded viljamagasinide seisu kohta 1793. a, vilja saatmisest Peterburi 1786. a; kapitalimaksu sissetulekute-väljaminekute registrid 1817. a; Võru ja Viljandi korterimaksu tasujate nimekirjad 1899; arveraamatud tööstus- ja kaubandusmaksu 1889–1909 ja riikliku maamaksu tasumise 1889–1892; erakorraliste riigimaksude võlgade kohta 1879–1884, 1914–1917; hingerevisjonide materjalid 1789–1863, kirjavahetus kogukondadesse juurdekirjutamise, renteisse hoiule antud eraisikute ja asutuste vara, arveraamatute revisjoni jm kohta 1817–1892; Poola šljahtitsitele välja antud ajutised elamisload Riias elamiseks 1818–1844; Kroonupalati ametnike jt teenistuslehed 1828–1897; registratuurraamatud 1804–1867; arhiivinimistud 1866–1906.