Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kroonupalat - EAA.178
Estländischer Kameralhof
Эстляндская казенная палата

Materjal

1953. a on korrastamise käigus makuleeritud 34927 säilikut ja 52,2 kg (peamiselt toimikud).

Keisri ja Senati ukaasid 1767–1918; ülemprokuröri, sise-, justiits ja rahandusministeeriumi, Eestimaa kubermanguvalitsuse, Eestimaa kontrollpalati jt ringkirjad, ettekirjutused ja määrused 1780–1918; instruktsioonid, määrused, põhikirjad ja eeskirjad 1780–1916; istungite protokollid ja ñurnaalid 1784–1918; ekspeditsioonide, osakondade ja kreisirenteide ettekanded 1798–1851; börsimaaklerite raamatud (nimeliselt) 1878–1916; kroonuhangete lepingute raamatud 1825–1858, 1916.
Määrused renteide kohta; toimikud kreisirenteide revideerimise, isikkoosseisu, hoiukassade jm kohta; kantseleisummade ja palgaraamatud, valerahade kirjeldused, renteide plaanid 1913–1917 (s 5794–5795), renteide tegevusaruanded.
Tubaka- ja soolamäärused ning trahterite pidamise reglemendid, tempelpaberimaksu laekumise raamatud 1840–1865; riiklike kulude-tulude arveraamatud, nõudelehed, jaotuskavad; linnade eelarved 1892–1917.
Andmed, registrid ja toimikud hingerevisjonide läbiviimise ja rahvaarvu, ühest maksukogukonnast teise üemineku (oklaadi ja seisusevahetuse, teistesse kubermangudesse lahkunud ja juurdetulnud hingede, aukodanike jne) ja maksualusest seisusest vabastamise kohta. Üksikud revisjonilehed, oklaadiraamatud, passide väljaandmise raamatud. Andmed Eestimaa kubermangus elavate välismaalaste kohta 1804. a.
Toimikud kroonu- ja udellimõisate, -veskite, kõrtside, magasiaitade jm kohta 1780–1841; Kuimetsa, Nabala ja Kaiu rüütelkonnamõisate vakuraamatud 1786–1804, kroonumõisate rentnike kandidaadite nimekirjad 1799–1802; Vihtse, Naissaare, Taebla mõisate maade päriseksmüümise aktid 1875. a, 1896. a (s 5748–5752); Senati ukaasid kroonumetsade kohta 1797. a (s 4196), metsaosakonna kirjavahetus ja toimikud 1813–1842.
Instruktsioonid ja eeskirjad nekrutivõtmise kohta 1798–1885, nekrutikviitungite koopiad 1797–1847 (s 3522–3560); nekrutikomisjonide protokollide ñurnaalid 1799–1869, nekrutite arvestuse raamatud 1842–1855, nekrutite ravi-, toidu- ja rõivakulude raamatud 1832–1868; teenistuslehed 1811–1868, nimekirjad 1812–1868, teated, lepingud, toimikud ja kirjavahetus nekrutite kohta 1804–1869.
Andmed eri kategooriate pensionäride arvu kohta ja nende nimekirjad 1850–1918, kirjavahetus pensionide ja toetuste väljamaksmisest 1880–1918.
Ettekirjutused, instruktsioonid, aruanded, andmikud, toimikud ja nimekirjad otseste ja kaudsete maksude määramise, sissenõudmise ja laekumise kohta (tööndus-, tööstus-, aurukatla-, maa-, kinnisvara-, pärandus-, kaubandus-, passi-, tempel-, täiendav tööstus-, sõja-, riiklik korteri-, telefoni-, tulumaks jne). Maksumaksjate (sh ettevõtete) ja maksuvõlglaste nimekirjad. Maksuinspektorite aruanded. Tööstus- ja kaubandusettevõtete kontrollimise ñurnaalid.
Loteriivõitude tabelid; isikkoosseisu teenistuse raamatud 1828–1896 ja töötajate teenistuslehed 1785–1904; teenistujatele palga maksmise raamatud 1829–1866; kirjavahetus isikkoosseisust, töötajate nimekirjad jm 1815–1917, isikutoimikud 1820–1917; raamatupidamis-, arve- ja registratuurraamatud; arhiivinimistud ja -registrid 1784–1917.