Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna rajooni evakueerimiskomisjon - EAA.219
Revalsche Evakuierungskommission
Ревельская районная подкоммиссия по эвакуации

Ajalugu

I maailmasõja aegne ajutine komisjon tööstusettevõtete evakueerimiseks.
04.05.1916 asutati 02.10.1915 evakuatsioonikomisjonide määruse alusel Tallinna rajooni alamevakuatsioonikomisjon, mis muudeti 22.09.1917 Tallinna rajooni evakueerimiskomisjoniks.
Komisjoni tegevuspiirkond oli Eestimaa kubermang, Liivimaa kubermangus
tegutses komisjoni volinik. Ülesandeks oli riigikaitse seisukohast oluliste tööstusettevõtete ja nende tööliste evakueerimise plaanide väljatöötamine ja evakueerimine. Allus Põhjarinde evakuatsioonikomisjoni esimehele. Komisjoni kuulusid vabrikuinspektor, Eestimaa kroonupalati, raudteede, Tallinna sõjatööstuskomitee, sõjatööstuse keskkomitee, sõjaväe varustamise
keskkomitee, kohaliku omavalitsuse ja Tallinna piirkonna tehaste nõukogu esindaja.
Lõpetas tegevuse 1918. veebruaris seoses Saksa okupatsiooniga.

Materjal

Koosolekute protokollid (1916–1918); evakueeritavate tööstusettevõtete revideerimise ja
hindamise, ettevõtete evakueerimise ning töölistele ja teenistujatele palga maksmise
aruanded, tööstusettevõtete, tööliste ja teenistujate nimekirjad, tõendid sõjaväekohuslike tööliste sõjaväeteenistusse astumise pikendamise ja evakueerimise kohta (1916–1918); eeskirjad, käskkirjad ja kirjavahetus alamevakuatsioonikomisjoni moodustamise (1916) ja evakueerimiskomisjoniks ümbernimetamise (1917), tööstusettevõtete ja tööliste evakueerimise, palkade ja toetuste maksmise, Volta ja Dvigateli tehases toimunud streikide ja evakuatsiooniplaanide koostamise kohta ning evakuatsiooniplaanid (1915–1918); registratuurraamatud (1916–1917).

Seadused

Собрание узаконений и распоряжений правительства. С.-Петербург: Правительст-
вующий Сенат, 1915, № 288. 17 октября 1915 (Положение о комиссиях по эваку-
ации).