Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Edgar-Siegfried Meos, lennundusajaloo uurija - EAA.T-956
Эдгар-Зигфрид Меос

Ajalugu

Lennundusajaloo uurija (24.12.1901 Tartu – 09.01.1971 Tartu). I A: Eerika Henriette Veelend; II A: E. Tamm.
*Gerhard-Harry Meose vend.
Õppis 1910–1919 Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), lahkus enne lõpetamist. Osales Eesti Vabadussõjas, 1920–1921 Sõjaväe tehniliste kursuste autoosakonna kadett. 1923. a mais oli piirivalve Petseri jaoskonna Klementi kordoni ülem. 1924. a aprillis üleajateenija kapral 2. soomusrongide rügemendi õppekompaniis. Enne II maailmasõda tegutses veel tõlkija ning ajakirjanikuna. 1945–1953 Venemaal vangilaagris. Pärast vabanemist töötas Tartu Linna Tööstuskombinaadis, ettevõttes Marat ja 1959–1971 Tartu Autobussi ja Taksopargis.

Materjal

Isiklikud dokumendid (1901–1963); J. Madari „Hitlers spionagegenerale sagen aus“ (autori pühendusega trükis); E. Meose trükis avaldamata käsikirjad ja kogutud materjalid nõukogude lendurite kohta; artiklid ja ajaleheväljalõiked E. Meose artiklitest (1956–1966); kirjavahetus lennunduse ajaloo küsimustes (1951–1971); fotokoopiad arhiividokumentidest; fotod (1900–1969); helilint E. Meose esinemisega Eesti Raadios.

Seonduv aines

EAA 2022-2-1972. Edgar Meose isiklik toimik, 1920–1925.
EAA R-271-2-1674. Edgar Meose isiklik toimik, 1964–1965.

Kirjandus

Ivo Juurvee. KGB, Stasi ja Eesti luureajalugu. — Tuna 2008, nr 2, lk 32–53.