Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Juhan Lang, matemaatika-füüsikaõppejõud - EAA.T-944
Юхан Ланг

Ajalugu

Teised nimekujud: Johann Lang.
Matemaatika-füüsikaõppejõud (31.08.1888 Tartumaa Sootaga vald – 03.11.1977 Tartu). I A: Anita-Marie Eidemann; II A: Hulda Malvet.
Õppis Lelletsi vallakoolis, Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), Tartu linnakoolis ja pedagoogilistel kursustel Valga linnakooli juures. 1909. a sooritas Riias küpsuseksami. 1909–1913 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonnas, mille lõpetas kandidaadikraadiga. 1913–1914 õppis keskkooliõpetajate ettevalmistuskursustel Tartu ülikooli juures (vt *Aastased keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused Tartu ülikooli juures).
1906–1908 Unipiha vallakooli juhataja, alates 1914. a-st töötas Pühiküla vallakoolis, Valga reaalkoolis (vt *Valga vene õpetajate ühingu erareaalgümnaasium) ja tütarlastegümnaasiumis (vt *Valga tütarlastegümnaasium), Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), Tartu reaal-kommertskoolis (vt *Tartu tehnikagümnaasium); 1919. a ja 1928–1939 Tartu linna koolinõunik, 1920–1928 *Tartu reaalgümnaasiumi direktor, 1939–1940 haridusministeeriumi koolide osakonna koolide peainspektor; 1941, 1944 TRÜ füüsikakateedri assistent, alates 1945. a-st vanemõpetaja ja dotsent. 1957. a läks pensionile.
Tartu Õpetajate Seltsi liige ja esimees, Eesti Kirjanduse Seltsi, *EÜS-i, Eesti Rahva Muuseumi valitsuse, *Eesti Loodusuurijate Seltsi jt ühingute liige.
ENSV teeneline õpetaja.

Materjal

Elulookirjeldus, aukirjad, õnnitlused ja tänuavaldused (1968–1974); soovituskirjad (1937); tõendid ja tunnistused (1912–1963); kutsed (1952–1974); mälestused koolipõlvest, õppimisest ja töötamisest Pühiküla vallakoolis ja Tartu reaalkoolis (1961–1966); nekroloog (12.11.1977); arvamused 1930. a-te koolireformi kohta (1931–1933), ettepanekud haridussüsteemi reorganiseerimiseks (1940–1941); märkused õppekavade kohta (1947–1950); TRÜ füüsikaosakonna õppeplaani projekt ja märkused selle kohta (1957); ettekannete ja kõnede tekstid (1921–1960); materjalid füüsikaterminoloogia kohta (1950–1972); ülevaated Inglismaa (1924), Eesti (1928–1939), Saksamaa ja Soome (1936–1937) koolioludest; ettekanded sõitudest Inglismaale ja Skandinaaviamaadesse (1924–1939), Leningradi ja Moskvasse (1955); reisimärkmed (1922, 1924, 1951–1959); trigonomeetria- (1918–1945), füüsika-, mehaanika-, elektri- ja astronoomiakonspektid; märkused ja täiendused kooli füüsika ja astronoomiaprogrammidele (1959–1960); eksamihinnete kriteeriumide projekt TRÜ matemaatika-loodusteaduskonnas (1953); teaduskonna kateedrite töö aruanne (1956–1957); ettepanekud ja märkmed keeleõpetuse ja terminoloogia küsimustes (1930–1937); füüsikaloengute kavad üliõpilastele (1946–1948, 1952–1956); ettepanekud TRÜ füüsikaosakonna töö paremaks korraldamiseks (1951–1961); astronoomia õpetamise metoodika kursuse temaatika ja tundide jaotus (1959–1962); ülevaated Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi Tartu osakonna pomoloogiakomisjoni tegevusest (1955–1970); töömärkmik (1922–1923) ja teadusliku töö päevik (1952–1953).
J. Langi trükis ilmunud tööde nimekiri; artiklite ja koostatud õpikute algmaterjalid; retsensioonid, arvamused ja täiendused J. Langi käsikirjade, ilmunud tööde ning koostatud ja tõlgitud õpikute kohta (1935–1967); teatmiku „Tartu juht“ algmaterjalid (1962–1963); J. Langi artiklite väljalõiked (1924–1964); kaastööd ajalehtedele ja kirjavahetus toimetajatega (1942–1975); kirjastamislepingud (1946–1962); kirjavahetus õpikute komisjoniga õpikute kirjastamise küsimustes (1931–1933); füüsika õppeprogramm (1951–1957); loengukonspektid ja lisamaterjalid (1941–1951), ülesanded ja harjutused; kosmograafia õpetamise programm ja metoodilised materjalid (1923–1930); Jaan Eilartilt J. Langile kingitud trükised (1964–1974); reaalkooli lõpetanute fotoalbum; märkmed sissetulekute ja väljaminekute kohta (1912); seltside ja ühingute liikmepiletid (1953–1963); visiitkaardid; kirjavahetus Aleksander Kuke mälestuse jäädvustamise (1968–1969) ja Tartu heakorra (1957–1972) kohta; kirjavahetus Juhan Torkiga (1962–1976); õpikute käsikirjad (1947, 1950, 1958); matemaatikaõpikud ja töövihikud (1940–1941, 1936 trükised); õpilaste matemaatikakontrolltööd (1935–1936): füüsikaülesanded (daatumita), kontrolltööde küsimused ja referaaditeemad õpilastele (1921–1928); geomeetria- (1914–1917) ja algebraülesanded (1913–1918); füüsika arvestuse küsimused, füüsikakatsete kirjeldused ja katseriistade nimekirjad (daatumita).

Seonduv aines

EAA 1767-1-975. Juhan Langi foto.
EAA 2100-2-500. Juhan Langi isiklik toimik, 1924–1941.
EAA 2111-1-8574. Kooliõpetaja Juhan Lang (artikkel, klišee), 1939.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918, I, nr 23333.
EAT, lk 143.
EE 5, Konj–lõuna. Peatoimetaja Ü. Kaevats. Tallinn: Valgus, 1990, lk 396–397.
EE 14, lk 223.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 121.
ETBL II, lk 296.
Ilje Piir. 100 aastat Juhan Langi sünnist. — Edasi 1988, 1. september.
Paul Prüller, Jaan Reinet. Juhan Lang in memoriam. — Edasi 1977, 12. november.