Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jüri Haldre, arstiteadlane ja radioloog - EAA.T-687
Юрий Халдре

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1935. a-ni Grünthal.
Arstiteadlane ja radioloog, raadiumiravi algataja Eestis (23.04.1896 Järvamaa Koigi – 03.02.1949 Tartu). I A: Vally Monika Kosenkranius; II A: Meeta Vassil.
Lõpetas 1917. a Pihkva õpetajate instituudi. 1919–1920 õppis Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas ja 1920–1924 arstiteaduskonnas; dr. med. (1931). Täiendas end radioloogia alal Austrias ja Saksamaal.
1917–1922 matemaatika- ja füüsikaõpetaja Järva-Jaanis, Paides ja Tartus. Alates 1926. a-st Tartu ülikooli naistekliiniku röntgenoloog, 1931–1940 TÜ eradotsent, 1940. a professor. Alates 1929. a-st tegutses ka eraarstina. 1939–1944 TÜ radioloogia instituudi, 1939–1949 radioloogiakliiniku juhataja ning 1944–1948 röntgenoloogia ja radioloogia kateedri juhataja, 1945–1949 tervishoiuministeeriumi pearöntgenoloog.
Eesti Arstide Seltsi, Akadeemilise Arstide Seltsi, Eesti Kirjameeste Seltsi jt seltside liige.
Uurimisalad: kiiritusravi ja naiste sigimatuse röntgenoloogiline diagnoosimine.

Materjal

Isiklik toimik (1924–1949); Tartu ülikooli arstiteaduskonnale esitatud reisiaruanne (1925); Viinis ja Frankfurdis kuulatud loengute konspektid (1925); J. Haldre trükis ilmunud tööde loetelu ja hinnangud tööde kohta (trükis 1940); teadustööde käsikirjad (1947); naiskursuslastele peetud loengute käsikirjad (1947); teadustöö väljavõtted (1946).

Seonduv aines

EAA 2100-1-2506. Jüri Haldre isiklik toimik, 1919–1943.
EAA 2100-2-170. Jüri Haldre isiklik toimik, 1917–1949.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1940, II, nr 1916.
Eesti arstid, lk 170–171.
EE 14, lk 78.
ETBL I, lk 333.
Jüri Haldre nekroloog. — Tartu Riiklik Ülikool 1949, 11. veebruar.