Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

August Prink, Tartu linna täitevkomitee esimees 1944–1945 - EAA.T-677
Август Принк

Ajalugu

Tartu linna TSN täitevkomitee esimees 1944–1945 (26.06.1900 Tartumaa Puurmani vald – ?). 1910–1916 õppis Jõune vallakoolis (vt *Jõune algkool), Kursi kihelkonnakoolis ja Kaarepere ministeeriumikoolis (vt *Kaarepere algkool), 1920–1923 Tartu õhtugümnaasiumis (jäi lõpetamata). 1925. a täiendas end raamatupidamiskursustel ja 1954. a lõpetas Riias NSVL kergetööstuse ministeeriumi direktorite täienduskursused.
1916–1925 töötas Jõgeva, Avanduse ja Raadi vallavalitsuse abisekretäri, põllutöölise ja juhutöölisena. 1925–1929 asjaajaja-raamatupidaja Tartu rinnalaste ja emade kodus, 1929–1932 ajalehtede korrespondent, 1933–1940 asjaajaja ning majandusjuhataja *Eesti Karskusliidus. 1940. a Tartu rajooni natsionaliseerimise komitee vastutav sekretär ja Vanemuise teatri majandusjuht, 01.09.1940–30.07.1941 rahvakomissari II asetäitja ENSV kohaliku tööstuse rahvakomissariaadis, 30.07.1941–01.10.1944 rahvakomissari I asetäitja ENSV toiduainetetööstuse rahvakomissariaadis. 1944–1945 Tartu linna TSN täitevkomitee esimees, 1945–1948 Tartu Riikliku Ülikooli haldusprorektor, 1949–1952 Eesti Riikliku Kirjastuse kaastööline, 1952–1955 Tartu Naha ja Jalatsikombinaadi direktori asetäitja, 1957–1959 Tartu üldehitustrusti juhataja asetäitja.
Eesti vabamõtlejate ühingu Humanitas (1926–1940), Üleriikliku Maatöörahva Ühingu Mäksa osakonna (1925–1931), Sotsiaaldemokraatliku Partei Mäksa ühingu (1927–?), Tööliste Esperanto ja Kultuuriühingu (1931–1933), Tartu Alkoholismivastase Kultuuriühingu (1939–1940), karskusseltsi Karskuse Sõber liige (1932–1940 esimees); Tartu Töölisteatri tegevusjuht (1938–1939).

Materjal

Elulookirjeldus, artiklid ja väljavõtted täitevkomitee 1944.–1945. a töö kohta; artiklite ja kõnede loend.