Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna inseneridistants - EAA.79
Revalsche Ingeniör-Distanz
Ревельская инженерная дистанция
Tallinna Insenerikomando 1721-1868 Revaler Ingenieurkommando Ревельская инженерная команда

Ajalugu

Tallinna kindluste ja sõjaväehoonete ehitamise ja korrashoiu asutus.

1710. a seoses Eestimaa liitmisega Venemaaga muutus Tallinn piirikindluseks. Kindlus, linna kõrgeim osa, oli piiratud vallikraavi, müüride ja tornidega. 18. saj rajati ka sõjasadam. 19. saj alguses loeti Tallinna kindlust 1. klassi kindluseks. Tallinna Insenerikomando tegutses juba 1721. a, asutamise täpne aeg ei ole teada. Seoses Tallinna kindluse likvideerimisega 1867. a reorganiseeriti insenerikomando 1869. a Tallinna Inseneridistantsiks. Tallinna kindluse vallid ja müürid läksid linna valdusse.

Tallinna Inseneridistantsi ülesanded olid: kindluste ehitamine ja remontimine, sõjaväe- ja riigihoonete korrashoidmine ja ehitamine. A-tel 1825–1840 kontrollis Tallinna Insenerikomando majandustegevust ehituste osas Tallinna Ehituskomitee. Esmalt allus Liivimaa, hiljem Peterburi Inseneriringkonna Valitsusele.
Tallinna Inseneridistants lõpetas tegevuse 1912. aastal.

Materjal

Ukaasid; Sõjaministeeriumi, Inseneridepartemangu, Liivimaa ja Peterburi inseneriringkondade valitsuste, Eestimaa kuberneri, Tallinna komandandi, garnisoni- ja insenerikomando ülemate ringkirjad, eeskirjad ja käskkirjad (1727–1912).
Käskkirjad, raportid, eelarved, aruanded, lepingud, toimikud ja kirjavahetus Tallinna kindluste ehitamis- ja kindlustamistööde organiseerimise, teostamise, Tallinna kaitseseisukorda viimise, vanade linnatornide remondi, Tallinna kindluse relvadega varustamise, sõjaväehoonete sh sõjaväehaigla ja püssirohukeldri, sildade ning sõjasadama olukorra, ehituse, remondi ja korrashoiu kohta (1721–1868); sõduritele kadalipu määramise ja põgenike püüdmise (1821–1829); Tallinnas maatükkide ja hoonete vahetamise, ostu-müügi, rentimise ja võõrandamise; veevärgi ja kanalisatsiooni sisseseadmise; kaitsekasarmusse arteesiakaevu rajamise; sadamate korrashoiu; uute hoonete ja aedade rajamise ning vanade hoonete lammutamise (1775–1912); riigi- ja sõjaväehoonete ehitamise ja korrashoiu kohta Tallinnas (1869–1912), Tartus, Võnnus ja Haapsalus (1893–1912); Tallinna kirikutega seotud ehitustööde ja remondi (1837–1880); sadama ja mitmesuguste ehituste Tallinna linnale seoses kindluse likvideerimisega üleandmise (1857–1873); Balti raudtee uue haru jaoks maatükkide võõrandamise ja sadamast Tallinna jaamani raudteeharu ehitamise (1876–1878); inseneri võimkonnas täpsete mõõtude ja kaalude sisseviimise (1844–1848); ehitusmaterjalide, instrumentide ja tööjõu hankimise ja hindade; isikkoosseisu rõivaste ja toiduga varustamise (1728–1912) kohta; meteoroloogiliste vaatluste ñurnaalid (1852–1860).
Liivimaa inseneriringkonna (1861) ja Harjumaa (1898) kaardid, Tallinna linnaosade ja kruntide, kindluse, sildade, sadama ja hoonete plaanid ning joonised, tööde kirjeldused (1813–1912), sh Tallinna vana kindluse esplanaadi plaan (1847–1848). Jooniste ja plaanide nimistu (1781–1847); tabelid, nimekirjad, palgalehed ja kirjavahetus isikkoosseisu kohta (1733–1912), sh Poola 1830. a ülestõusust osavõtnute kohta (1830–1853); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1811–1912), sh riigivarade müügi kohta (1848–1862).

Seonduv aines

Venemaa Sõja-merelaevastiku arhiiv St. Peterburis.

Kirjandus

Энциклопедический словарь T. XIII. СПб. 1894.