Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Marta Mäesalu (Kallas), pedagoog ja kodu-uurija - EAA.P-1049
Марта Мяесалу

Ajalugu

Teised nimekujud: enne abiellumist Kallas, kuni 1936. a-ni Martinson.
Pedagoog ja kodu-uurija (19.01.1893 Orajõe vald, Pärnumaa – 02.04.1984 Pärnu). A: Jaan Mäesalu.
*Anastassia (Anni) Kalmuki ja *Enda Kallase õde.
Õppis Kabli õigeusu abikoolis ja Häädemeeste õigeusu kihelkonnakoolis, 1909. a sooritas Pärnu gümnaasiumi juures algkooliõpetaja kutseeksami. 1909–1940 õpetaja Kabli algkoolis, 1940–1941 Võiduküla algkooli juhataja, 1941–1947 Rannametsa kooli õpetaja.
Tegi kaastööd Emakeele Seltsile, kirjandusmuuseumile, etnograafiamuuseumile (Eesti Rahva Muuseum) ja Akadeemilisele Emakeele Seltsile. Emakeele Seltsi auliige ja etnograafiamuuseumi aukorrespondent. Kogus murdetekste, murdesõnavara ja Häädemeeste kohanimesid.

Materjal

Enda Kallase koostatud elulookirjeldus (14.09.1986) ja fotod (1956–1971, 1973); M. Mäesalu mälestused (1976); vastused etnograafiamuuseumi küsimuskavale põllunduse (1939–1940), talurahva elu-olu (1937), söökide, jookide ja maitseainete (1937) kohta.
Kogutud materjal: „Laule Häädemeeste meremeestest“ (1960), „Mälestusi teenistusest võõraste juures“ (1960), „Oma küla poisid“ (1978), „Hüüdnimesid Häädemeeste kihelkonnast“ (1976); „Suurrätikud“ (1972), „Uulu mõisaga seotud mälestusi“ (1970); „Kohanimesid Kabli kihelkonnas“ (1966), „Kohanimesid Häädemeeste külanõukogus“ (1966), „Kohanimede tekkelugusid Häädemeeste kihelkonnast“ (1966), „Rahvaluulet Häädemeeste kihelkonnast“ (1968), „Kirstud ja kapid“ (1972).
Mälestused ja uurimused: „Mälestused Kabli algkoolist 20. saj algul“ (1979); „Rahvapärimusi Rannametsas“ (1981); „Murdeainestiku ja rahvaluule kogumisest“ (vastused Emakeele Seltsi küsimustikule, trükis 1977).

Kirjandus

H. Ahven. Theodor Saar ja Marta Mäesalu lahkunud. — Keel ja Kirjandus 1984, nr 6, lk 375–377.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 155–156.
Pärnumaa tegelaste biograafiad: eluloolisi andmeid Pärnumaal elavate ja tegutsevate avalikkude tegelaste kohta. Toimetanud J. Andreller & A. Leetmaa. Pärnu: Sõna, 1937, lk 160.