Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Juhan Liitmaa, vallavanem ja kodu-uurija - EAA.P-1134
Юхан Лийтмаа

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1936. a-ni Juhan Liidemann.
Vabadussõja veteran, kodu-uurija (21.09.1901 Pärnumaa Tori – 08.01.1994). A: Lilli Vunk.
Õppis Taali ministeeriumikoolis (
vt *
Taali algkool) ning Polli ja Vigala põllutöökoolis, mille lõpetas 1924. a. Tegeles Juntsi talu majandamisega. 1949–1956 asumisel Siberis Novosibirski oblastis, 1956–1974 töötas Pärnu sovhoosis.

Materjal

Fondis on ainult dokumentide koopiad.
Juntsi talu karjaraamat (1937–1960), talu dokumendid ja plaan (1902–1939); J. Liitmaa isiklikud dokumendid ja kirjavahetus (1932–1993); kaastööd ajalehtedele (1930–1993); õnnitlus- ja tänukirjad (1991–1993).