Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

David Papp, EAÕ kirikute, koguduste ja vaimulike elu-olu uurija - EAA.5410
Давид Папп

Ajalugu

Eesti päritolu Rootsi merendusteadlane, Eesti õigeusu koguduste vaimulike ning kirikuajaloo uurija (12.01.1937 Rakvere - 12.09.2019 Stockholm).
1944. a siirdus perekond Rootsi. Pärast gümnaasiumi lõpetamist astus Stockholmi ülikooli, mille lõpetas 1964. a. Õppis edasi Turu ülikoolis, 1977. a kaitses doktoriväitekirja Stockholmi ülikooli juures.
1966–1975 Stockholmis Rootsi Riikliku Meremuuseumi intendant, 1975–1977 Oskarshamni kommuuni kultuurišeff, 1978–1979 Soome-Rootsi kultuurifondi stipendiaat. Alates 1983. a-st teadustöötaja Mariehamni, Karlskrona ja Visby meremuuseumis.
*EAÕK sinodi, Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi (Rootsis), Eesti Teadusliku Seltsi (Rootsis), *Korp! Fraternitas Estica liige, Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu liige ning 1971–1996 ajakirja Usk ja Elu (Rootsis) toimetaja. Kuulus EAÕK Stockholmi Püha Nikolai kogudusse.
Avaldanud uurimusi merendusetnoloogia, Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome ajalooliste merenduskontaktide kohta. Tegeles Eesti apostliku-õigeusu kiriku vaimulike biograafiate ning kiriku ajaloo uurimisega.

Materjal

Õigeusu levitamise ja õigeusklike tegevusega seotud materjal, sh trükised, laululehed, kalendrid, palveraamatud (1847–1996).
Kogutud materjal: EAÕK vaimulikkond (koos fotodega); EAÕK kogudused Eestis ja väljaspool Eestit (koos fotodega); Petseri ja Kuremäe (Pühtitsa) õigeusu klooster; õigeusu vaimulike seminarid, akadeemiad ja koolid (1884–1934); EAÕK tegevuse taastamine Eestis (1993–1999); kirjavahetus (1939–2008).

Seonduv aines

EAA 5355 — *Eesti Apostliku Õigeusu Kirik eksiilis, 609 s, 1823–2004.

Kirjandus

Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 88.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 616.