Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eerik Laid, muinasteadlane ja etnograaf - EAA.5401
Ээрик Лайд

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1922. a-ni Erich (Eerik) Arthur Ostrov, pseudonüüm A. Warmas.
Muinasteadlane ja etnograaf Eestis ja Rootsis (17/30.11.1904 Tartumaa Meeri vald – 15.09.1961 Västmanland Rootsis).
Lõpetas 1922. a Tartu reaalkooli (vt *Tartu reaalgümnaasium), 1922–1927 õppis Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas ajalugu, mag. phil. arheoloogias (1927) ning etnograafias (1932), dr. phil. (1954, Stockholm). 1927–1929 ja 1931. a Tartu ülikooli stipendiaat Tartus, Helsingis, Leningradis ja Kesk-Venemaal.
1930. a Tartu ülikooli õppejõud, 1934. a Balti Instituudi stipendiaat Stockholmis. 1935–1936 Eesti Rahva Muuseumi (ERM) teadussekretär, 1936–1940 haridusministeeriumi muinsuskaitseinspektor, 1941–1943 ERM-i direktori kt. 1943. a põgenes Soome, kus juhtis 1943–1944 Eesti Büroo tegevust. 1944. a siirdus Rootsi. 1944–1947 Stockholmi ülikooli rahvateaduse instituudi arhiiviassistent, 1947–1961 riiklik stipendiaat Nordiska Museeti ja Stockholmi ülikooli juures.
Töid Eesti arheoloogia ja Põhjamaade etnograafia alalt.
*EÜS Veljesto liige.

Materjal

Elukäiku kajastavad dokumendid (1927–1961); kirjavahetus, sh August Annisti, Ilmar Talve, Rudolf Jalaka, Arvo Mägi, Karl Ristikivi, Erik Põllu, Arnold Soomi, Evald Blumfeldti, Hans Paasi, Albert Kivika jt-ga (1943–1961); ametlik ja tööalane kirjavahetus tegevuse kohta Eesti Liberaaldemokraatlikus Koondises Rootsis, Eesti Rahvusfondis, Eesti Rahvusnõukogus ja Eesti Üliõpilaskonna Stipendiumifondis Rootsis (1945–1951) ning pagulasväljaandes Vabariiklane ja Stockholms-Tidningen (1944–1949), Eesti Demokraatliku Klubi põhikiri ja tegevuse materjalid; Eesti Akadeemilise Koondise Rootsis põhikiri; kirjavahetus JR 200 sõprusühingu, ajalehe Eesti Teataja jt-ga (1945–1969); Rootsi saabunud põgenike ja kaaspagulaste kirjad ning meenutused ja andmed nende kohta (Edgar Paaver, Jonas H. Deksnys, Roman Ubakivi, Karl Talpak, Richard Indreko, 1943–1959).
Teadustööd ja nende käsikirjad (1941–1949): „Eesti asuala ajaloo taustana“, „Eesti Vabariigi ajaloolistest, poliitilistest ja õiguslikest alustest“, separaat „Über die Entstehung der mordwinischen Lendenschürze“.
Ühiskondliku elu käsitlused (1941–1952): ülevaated poliitilisest olukorrast Eestis Saksa okupatsiooni ajal, siseminister Otto Tiefi päästmise katse 1944. a sügisel, Eesti-käikude kalender (1944. a aprill-september), „Eesti teadustegevuse olukorrast Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944“, „Kurat kiusab (üliõpilasorganisatsioonid ja nende tegelik olemus Eesti omariikluse taustal)“ jm.
Tööalased märkmed, viited kasutatud kirjandusele ning märkmed seoses loengute ja ettekannetega (1943–1948); dokumendid seoses Riigivolikogu esimehe Otto Pukki personaalküsimusega (1948).
Kogutud kirjutised, ajaleheväljalõiked ja pisitrükised eesti pagulaste probleemidest; teiste autorite artiklid (Arnold Soom, Armin Tuulse, Evald Blumfeldt, Ian R. Whitaker, A. Gustafsson); trükised (1944–1949); kutsed, teated-infovoldikud, postkaardid, Stockholmi ümbruse kaart jms.
Fotod (1946–1959).

Seonduv aines

ERA 4935 — Eesti Rahvusfond, 1944–1994.
EAA 2100-2b-40. Eerik Laidi isiklik toimik, 1927–1938.
EAA 2105-1-496. Eerik Laidi isiklik toimik, 1940.

Kirjandus

EBL, lk 258.
EBL TK, lk 161.
EE 14, lk 220.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 62.
ETBL II, lk 283–284.
Fil. dr. Eerik Laid sai surma liiklusõnnetusel. — Eesti Päevaleht (Rootsi) 1961, 16. september.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 359.
Ilmar Talve. Eerik Laid in memoriam. Äärjooni ta teaduslikust tegevusest. — Tulimuld 1962, nr 1, lk 36–43.