Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Naisüliõpilaste Selts paguluses - EAA.5399

Materjal

Eesti Naisüliõpilaste Seltsi (ENÜS) põhikiri ja põhikirja koostamise materjalid (1965–1966); ENÜS-i keskkogu asutamise materjalid ja põhikiri (1962–1971); USA-s asuvate ENÜS-i liikmete nimekiri (1955), ENÜS-i paguluses viibivate liikmete nimekirjad (1956, 1961, 1971, 1976, brošüürid); trükised; ENÜS-i märgi kavandid ja väljaandmise materjalid (1966–1972); ENÜS-i Austraalia koondise tegevusaruanded (1963–1971).
ENÜS-i Inglismaa koondise protokollid (1960–1981) ja aruanded (1961–1983, vaheaegadega), liikmete nimekiri (daatumita); kirjavahetus (1953–1994); auvilistlase Salme Pruudeni kirjavahetus (1961–1971); ürituste korraldamise materjalid (1966–1985).
ENÜS-i Lõuna-Kalifornia koondise aruanded (1981–1983) ja kirjavahetus (1965–1987).
ENÜS-i Montreali koondise kodukord (daatumita); protokollid (1955–2000); tegevusaruanded (1955–2005) ja tegevuskavad (1959–1969); liikmete nimekirjad (1955–1983), liikmeks astujate avaldused (1956–1995) ja liikmete elulookirjeldused (daatumita); kirjavahetus (1953–2002); arveraamatud ja -dokumendid (1954–1996); fotoalbum; külalisteraamatud (1954–1979); ajaleheväljalõiked (1961–2005); ürituste korraldamise materjalid (1955–1989); kõned ja ettekanded (1968–1991); omavahelise kohtu dokumendid (1958–1962); noortevanema materjalid (daatumita).
ENÜS-i Rootsi koondise kodukord (daatumita); aruanded (1962–1977, vaheaegadega); liikmete nimekiri (1983); rahaline aruanne ja eelarve (1965).
ENÜS-i Toronto koondise kodukord koos lisaga (daatumita); aruanded (1969–1992); liikmete nimekiri (1980–1981).
ENÜS-i USA koondise tegevusaruanne (1954).
ENÜS-i Vancouveri koondise liikmete nimekiri (1981).