Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Savastvere Rahvaraamatukogu Selts - EAA.5397

Ajalugu

Selts registreeriti 10.01.1921 Tartu-Võru rahukogus, samal aastal asutati ka raamatukogu.
Raamatukogu tegutses Savastvere algkooli ruumides, alates 12.03.1929 kuulus avalike
raamatukogude võrku.
Selts likvideeriti 1940. a, raamatukogu ja muud seltsi varad anti üle Alatskivi vallavalitsusele.
Saksa okupatsiooni ajal lubati Savastvere Rahvaraamatukogu Seltsil sisedirektori
02.11.1943 otsuse alusel edasi tegutseda.
Viimane juhatuse koosolek toimus 10.12.1943. Täpne sulgemisaeg teadmata.

Materjal

Põhikirjad (1921, 1943); peakoosoleku protokollid (1921–1943); juhatuse koosolekute protokollid (1932–1943); kirjavahetus (1930–1940); aastaaruanded (1930–1940).

Seadused

EAA 5397-1-1. Savastvere Rahvaraamatukogu Seltsi põhikiri. 1921. [Käsikiri].