Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Oleg Roslavlev, Eesti asustusajaloo uurija - EAA.5392
Олег Рославлев

Ajalugu

Insener ja amatöörajaloolane (22.11.1921 Tallinn – 12.01.1978 München).
Õppis Tallinna toomkoolis. 1939. a siirdus perekond Saksamaale. 1951. a lõpetas Mün-cheni tehnikaülikooli.
Projekteeris ja ehitas teid ja sildu Ladina-Ameerikas, Araabia riikides, Pakistanis.
Põhitöö kõrval huvitus Eesti asustusajaloost, on kirjutanud mitmeid selleteemalisi artikleid ja uurimusi. 1965–1973 publitseeris rotaprindil 7 köidet „Hefte zur Landeskunde Estlands“.

Materjal

Kirjavahetus eraisikute, teadusasutuste ja ühingutega (1953–1978); asustusajaloolised uurimused ja artiklid ning nende mustandid; kogutud uurimismaterjal Eestimaa (sh Petserimaa) asustusajaloo, kohanimede ja rahvastiku kohta; trükised; Oleg Roslavlevi eksliibrised; fotod, kaardid ja plaanid Eestimaa (sh Petserimaa) ning Euroopa kohta.

Kirjandus

Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 108.