Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vilsandi algkool - EAA.5388

Materjal

Ringkirjad, käskkirjad, määrused ja juhendid; kirjavahetus asutuste ja isikutega õppe- ja
kasvatustööd puudutavates küsimustes (1947–1961); kooli ja õppetöö aruanded ja juhised aruannete täitmiseks, kooli passid (1951–1960); õppenõukogu (1936–1951) ja hoolekogu (1922–1944) koosolekute protokollid; õpilaste nimekirjad (1931–1933, 1954–1962); kooli revideerimise raamat (1916–1917); õpilasraamat (1938–1939); klassipäevikud (1927–1961); õpilaste kirjandid, joonistused, kontrolltööde küsimused, puudumistõendid (1947–1959); postiraamat (1951–1953); sissetulnud (1951–1958) ja väljaläinud (1954–1957) kirjade register; kassaraamat (1929–1943); inventariraamat (1952–1956); eelarved (1954–1958), õpetajate ja teiste kooli töötajate tarifitseerimise nimekirjad (1952–1959); küttekulu ja küttejääkide aruanded, arved, palgalehed, kirjavahetus majandusküsimustes (1951–1956); lepingud, revideerimis- ja inventari kontrollaktid, raamatute vastuvõtmise ja mahakandmise aktid (1951–1958); kooli raamatukogu raamatute üldnimestik (1932–1942); arhiiviraamat (1938); Vilsandi haridusseltsi Murdlaine raamatukogu raamatute (1931–1943) ja inventari nimekiri (1924–1931).