Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Olev Prints, Tartu arhitektuurimälestiste uurija - EAA.5386
Олев Принтс

Ajalugu

Arhitektuuriajaloolane, Tartu arhitektuurimälestiste uurija (07.05.1915 Moskva – 03.02.1996 Tartu).
Õppis Tartu poeglastegümnaasiumis (vt *Tartu I gümnaasium) ja Valga ühisgümnaasiumis, mille lõpetas 1935. a; 1935. a astus Tartu ülikooli usuteaduskonda, 1940–1948 õppis kunstiajalugu. 1936–1938 teenis kaitseväes.
1938–1939 töötas lihttöölisena lauavabrikus, ehitustöödel, aednikuabilise ja kantseleiametnikuna, 1939–1944 *Tartu linna elektrijaamas töölisena, 1948–1950 Tartu Õpetajate Instituudis õpetajana, 1954–1968 Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse Tartu osakonnas teadurina, 1968–1978 Tartu laste kunstikoolis kunstiajaloo õpetajana.
Uuris Vastseliina ja Otepää piiskopilinnust ning Tartu vanemat ajalugu ja arhitektuuri, eelkõige Tartu Jaani kirikut ja Tartu toomkirikut. Paljude teadusartiklite ja uurimuste autor.

Materjal

Tartu Jaani kiriku ehitamise ja arhitektuuriga seotud materjalid: märkmed, käsikirjad, arvamused, uurimistööde aruanded, väljakirjutused käsikirjadest ja arhiividokumentidest, kirjavahetus kunstiajaloolaste ja erinevate asutustega ning fotod (1941–1977).
Tartu toomkiriku ehitamise ja ajalooga seotud materjalid: käsikirjad, artiklid, aruanded, joonised, märkmed ja fotonegatiivid (1923–1967).
Tartu linna kirikute ja vanemate ehitiste ajalooga seotud materjalid: joonised, plaanid, väljakirjutused, uurimused ja väljavõtted ajalehtedest (1967–1986); Olev Printsi käsikirjad ja artiklid erinevate kultuurimälestiste kohta (1962–1990).
Kogutud materjalid: väljakirjutused kunstiajaloolaste töödest, ajaleheväljalõiked, trükised (1953–1993); fotonegatiivid Tartu Jaani kirikust, Tartu toomkirikust ja Tartu linnast.

Seonduv aines

EAA 3842-1-1209. Olev Printsi isiklik toimik, 1940–1943.
EAA R-271-2-466. Uurija Olev Printsi isiklik toimik, 1955–1959
EAA R-271-2-2553….2555. Uurija Olev Printsi isiklikud toimikud, 1955–1971.
EAA T-379-1-422. Olev Printsi isiklik toimik, 1948–1950.
ERA 495-7-4285. Olev Printsi isiklik toimik, 1936–1938.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, III, nr 14870.
Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 396–397.