Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aktsiaselts Valestor - EAA.5385

Ajalugu

Põllumajandussaaduste, metsa, liha ja lihatoodete, kala ja kalasaaduste kokkuostu, töötlemise ja turustamise, mööbli valmistamise, transporditeenuse osutamise jm-ga tegelenud ettevõte.
Asutati 05.09.1991.
01.04.1992 ühines aktsiaseltsiga kalurikolhoosi Peipsi Kalur baasil moodustatud ühistu
Tartu Kalatööstus (asutatud 15.11.1990).
Aktsiaseltsi kõrgeim organ oli aktsionäride üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil
juhtis ettevõtet juhatus.
Ettevõte oli orienteeritud Vene turule, kuhu läks 80% toodangust. 1998. a Venemaal
puhkenud majanduskriisi ja rubla devalveerimise tagajärjel sattus ettevõte majandusraskustesse ja pankrotistus. 11.06.1999 kuulutas Tartu linnakohus välja AS Valestori pankroti.

Materjal

Ühistu Tartu Kalatööstus asutamise luba, registreerimise tunnistus (1990) ja põhikiri (1990); kalurikolhoosi Peipsi Kalur varade üleandmise-vastuvõtmise aktid (1990); nõupidamise protokoll varade jagamise kohta (1991); üld- ja juhatuse koosolekute protokollid (1990–1992); juhatuse esimehe korraldused (1990–1992); bilanss (1990) ja aastaaruanne (1991); koosseisu nimekirjad (1991–1992).
Aktsiaselts Valestori põhikiri ja asutamise leping (1991, 1997); AS Weerval registreerimise tunnistus ja asutamise luba (1995); tegutsemis- ja kauplemisload (1991–1999); aktsionäride (1992–1997) ja juhatuse (1992–1997) koosolekute protokollid; juhatuse esimehe korraldused (1992–1999); aastaaruanded (1992–1998); koosseisu nimekiri (1993); kirjavahetus (1995–2000).

Seonduv aines

EAA T-1138 — Kalurikolhoos Peipsi Kalur, 446 s, 1971–1997.
EAA V-160 — Kalurikolhoos Peipsi Kalur, 639 s, 1971–1992.

Seadused

EAA 5385-1-16. AS Valestor põhikiri ja asutamise leping. 1991. [Masinkiri].