Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vello Helk, arhivaar ja Eesti vanema ajaloo uurija Taanis - EAA.5383
Велло Хельк

Ajalugu

Ajaloolane, arhivaar.
(23.09.1923 Võrumaa, Varstu vald-14.03.2014 Birkeråd, Taani). A: Annemarie Japsen.
Õppis Lepistu algkoolis ja Võru gümnaasiumis, mille lõpetas 1943. a. 1944. a mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, 1945. a sattus Saksamaale, kust liikus edasi Taani.
1947–1956 õppis Århusi ülikoolis ajalugu, ladina ja saksa keelt, magister (1956), dr. phil. (1966 Århus). 1952–1953 töötas Rooma paavsti stipendiaadina Vatikani ja jesuiitide ordu arhiivis. Töötas 1956. a Taani Majandusarhiivis, 1957. ja 1959. a Taani Riigiarhiivis, 1958. a Odense Maa-arhiivis, 1959–1990 Taani Riigiarhiivis, sh 1970–1990 ülemarhivaarina ja 1977–1978 riigiarhivaari kt-na.
Mitme ajalooseltsi, Balti Ajaloo Komisjoni, AABS-i ja Eesti Teadlaste Seltsi Rootsis liige. 1970–1972 Taani Riigiarhiivi ajakirja Arkiv peatoimetaja. Tartu ülikooli audoktor (1996), Dannebrogi ordeni Rüütliristi kavaler.
Töid Taani ja Eesti ajaloo ja arhiivinduse alalt.

Materjal

Säilikuid 113–126 võib kasutada ainult üleandja loal, avanevad pärast üleandja surma.
Tartu jesuiitide ajaloo kirjutamiseks kogutud materjalid: biograafilised andmed preestrite, õppejõudude, ilmikvendade, Liivimaalt pärit jesuiitide ja nende õpilaste kohta, Vatikani, Rootsi, Läti, Austria ja Eesti arhiivides ja raamatukogudes tehtud väljakirjutused ja koopiad; Antonio Possevino kiri Mantova hertsoginnale (Vello Helgi sissejuhatus ja kommentaar, Vello Salo tõlge), kirjavahetus Vello Saloga (1971–1973); Leo Tiigi kirjad (1973).
Koopiad eesti-, liivi- ja kuramaalaste reisialbumisissekannetest; reisialbumite kartoteek (kuni 1700 ja 1701–1800).
Koopiad Taani ja Rootsi riigiarhiivi materjalidest Eesti ajaloo kohta; Piia Pedakmäe lõputöö „Saaremaa Taani kuningriigi osana Kalmari sõja järgsel perioodil 1613–1645“ (Tartu 1997); Liivi Aarma Eesti pastorite leksikoni algversioon lisandite ja parandustega; Peter Kyhni väljakirjutused Eesti kohta Taani välisministeeriumi arhiivis 1940.–1958. a kohta; väljavõtted matriklitest Baltimaade üliõpilaste kohta 16.–18. saj; materjalid ja kirjavahetus Läti ajaloo ja Kopenhaageni ülikooli raamatukogu vanemate dissertatsioonide kohta; V. Helgi ettekanded Eesti ajaloost; Saaremaa ajaloo materjalid (artiklid, väljakirjutused, koopiad, trükised).
Estica-teemalised artiklid; kirjavahetus Endel Annusega (1991–1995); 15.04.1973 Lundis toimunud sümpoosiumi ettekannete tekstid ja selleteemaline kirjavahetus; materjalid 06.07–13.07.1980 Stockholmis toimunud ESTO-päevade kohta; kirjavahetus väliseestlastega.
Jens Christian Johanseni, Paul Johanseni, perekond Behri jt kohta kogutud materjalid; Jaan Roosi, Arnold Soomi, Hain Rebase, Christian Vibe, Leif Ludwig Albertseni tööd;
93
Hjalmar Mäe mälestused ja tema kirjade koopiad; ajaleheartiklid ja arvamused H. Mäe mälestusteraamatu kohta; V. Helgi ja Eesti Riigiarhiivi vaheline kirjavahetus seoses H. Mäe materjalide üleandmisega riigiarhiivi (2003); Jaak Kuke mälestused.
Vello Helgi isiklikud ja perega seotud materjalid.

Kirjandus

EE 14, lk 85.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 28.
ETBL I, lk 365–366.
Festschrift für Vello Helk zum 75. Geburtstag. Beiträge zur Vervaltungs-, Kirchen- und Bildungsgeschichte des Ostseeraumes. Hrsg. von Enn Küng und Helina Tamman. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1998.
Enn Küng, Arvo Tering. Vello Helk Taani ja Eesti ajaloolasena. — Tuna 1998, nr 1, lk 71–78.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 121–122.