Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Valdek Raiend, Välis-Eesti geodeet - EAA.5382
Валдек Райенд

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1935. a-ni Valdek Lettermann.
Geodeet (13.06.1922 Virumaa Mäetaguse vald – 07.12.2005 Toronto). A: Heljo Morgen.
1939. a lõpetas Jõhvi progümnaasiumi ja 1942. a Tallinna tehnikumi maamõõdu-kultuurtehnika osakonna.
1944. a kutsuti tegevteenistusse Eesti diviisi. 1945. a kevadel langes vangi; 1945–1947 veetis Saksamaal Meerbecki põgenikelaagris. 1947. a lahkus koos abikaasaga Inglismaale ja sealt 1951. a Kanadasse.
1959. a omandas vannutatud maamõõtja kutse ning asus tööle geodeedina. 1966. a lõpetas Toronto ülikooli tsiviilinsenerina ja valiti Ryersoni polütehnilisse ülikooli geodeesia õppetooli direktoriks, 1977–1987 geodeesia professor, 2001. a-st emeriitprofessor.
Toronto Eesti Seltsi ja EKN-i juhatuse liige; Balti Liidu abiesimees; alates 1953. a-st tegev Toronto Eesti Võitlejate Ühingus, ajalehe Võitleja toimetuse liige. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Kanadas juhatuse liige ning selle abiesimees; Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse juhatuse liige. 1990. a valiti Eesti Geodeetide Ühingu välisliikmeks ja 1992. a Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liikmeks. Kuulus *Korp! Fraternitas Estica vilistlaskogusse.

Materjal

Isikutunnistuste, koolilõputunnistuste, elulookirjelduste, Kanada kodakondsuse andmise dokumentide, tänu- ja aukirjade koopiad (1929–2002); lepingute, maamõõdulitsentside ja tööalase kirjavahetuse koopiad (1951–2003); kirjavahetus ühiskondlike organisatsioonidega (koopiad 1952–1997); dokumendid tegevuse kohta korporatsioonis Fraternitas Estica (koopiad 1957–1997); mälestused II maailmasõjast, Meerbecki põgenikelaagrist ja reisidest Eestisse (1974–1999); ajakirjanduses avaldatud artiklite koopiad (1952–2003); fotod (1928–1993).

Seonduv aines

ERA R-101-2-984. Valdek Raiendi teenistustoimik.

Kirjandus

Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 709–710.