Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Mõisadokumentide kollektsioon - EAA.5381
Kollektion der Güterdokumenten
Коллекция мызных документов

Ajalugu

Üksikute mõisate dokumentidest moodustatud kollektsioon.

Materjal

Harjumaa mõisad: Anija mõisa vakuraamat (1843); Härgla mõisa kirjavahetus (1850–1852) ja majapidamisraamat (1852); Kloostri mõisa- ja talumaade kirjeldusraamatud (1870–1871); Laitse mõisa maade kirjeldusraamat (1901); Munalaskme mõisa kaart (19.–20. saj?); Ohtu mõisaomaniku ja Vitebski kubermangu talupoegade vaheline leping mõisa tööleasumise kohta (1914); Saumetsa mõisa maade kirjeldusraamat (1869) ja arved (1881–1882); Seli mõisa maade kirjeldusraamat (1814); Järvakandi valla taluperemeeste palvekiri mõisahärra Otto von Taubele (1890).
Järvamaa mõisad: väljavõte *Eestimaa ülemmaakohtu protokollist Kukevere mõisa võla kohta (1861); Sargvere mõisa omandiõiguslikud ja majandusdokumendid (1809–1810); Särevere mõisa maade kirjeldusraamat (1892); Türi-Alliku mõisavalitseja märkmeraamat (1874–1875); kirjad ja teated Silmsi mõisavalitsusele (1830–1835); teated Väinjärve ja Ramma mõisa talupoegade liikumiste jm kohta (1834–1850).
Läänemaa mõisad: Keblaste mõisa tulude-kulude (1915–1917) ja kassaraamat (1915–1917); Kuijõe mõisa majapidamisraamat (1896–1897); Kärbla mõisa pearaamat (1829–1835); Lihula ja Velise mõisa vilja, tööriistade ja loomade arveraamat (1664–1730); Riguldi mõisa rentniku kiri maakorralduse peavalitsusele mõisamaade suuruse kohta (1923); Vigala majoraatmõisa protokollid (1900–1912), põhikirjad, statuudid, lepingud, omanike testamendid jm (1902–1914); Bernhard von Uexkülli, Friedrich von Lüderi, G. von Siversi jt kirjavahetus Vana-Vigala majoraatmõisa majandamise küsimustes (1889–1913); kirjavahetus ja finantsdokumendid talude müügi kohta (1905–1914); vahekohtu toimik Vana-Vigala majoraatmõisa omaniku B. von Uexkülli ja mõisavalitseja Fr. von Lüderi vahelise lepingu täitmise kohta (1908–1911).
Pärnumaa mõisad: andmed Pärnumaa era- ja kroonumõisate kaardistamise ja maade kohta (1825–1851); Pärnumaa kreisikomissari register mõisate piiritülide lahendamise kohta (1813–1836); dokumendid Audru (1800–1802) jt Pärnumaa mõisate kohta (1888); *Käru mõisa talupoegade põllumaade ja heinamaade kaardistamise ja vakuraamatusse kandmise leping (1857); Orajõe mõisa majandusaruanne (1821); Parasmaa ja Sõõrike mõisa majandusdokumendid (1838–1841); Polli mõisa vakuraamat ja maade kirjeldusraamat (1819–1851); memoriaal Sindi mõisa määramise kohta Pärnu linnakomandandi lauamõisaks (1766); Suigu mõisa vakuraamat (1758) ja majandusaruanne (1798); kiri Uduvere mõisast eraldatud palkide kohta ja mõisahoonete ehitusmaterjalide loend (1729), Uduvere mõisa sissetulekute-väljaminekute arvestus (1814); Võlla mõisa väljaläinud kirjade kontseptid (1857–1865), palgaraamat (1909–1910) ning Võlla ja Tõstamaa mõisa piiriprobleemide lahendamise toimik (1833); Vändra mõisa kirjavahetus (1781); perekond Ditmari (Uue-Vändra) isiklikud dokumendid (1843–1910).
Saaremaa mõisad: Atla mõisa maksude ja koormiste raamat (1844–1868); Anijala, Kudjape, Vana- ja Liiva-Nõmpa ning Kingli mõisa dokumendid (1868); Kaali ja Võrsna mõisa dokumendid (18970); Kareda mõisa dokumendid (1871) ja talude nimekiri (1880–1892); Kargi (1856–1860), Kaunispe (1874), Kingli (1830), Kuivastu (1865), Kärla (1865) ja Mullutu (1861) mõisa dokumendid; Mullutu mõisa vakuraamat (1886); Koikla mõisa Ratla ja Matjala talumaade kirjeldusraamat (1891); dokument Pilguse ja Lahetaguse mõisaomaniku Fabian von Bellingshauseni surma ja pärijate kohta (1828); Pädaste mõisa maade kirjeldusraamat (1892).
Tartumaa mõisad: Aakre mõisa rendilepingud jm dokumendid (1724–1782); dokument Ahja ja Vaimastvere mõisa kohta (1767–1787); Ahja mõisa piimaraamat (1897–1898) ja meierei projekt (1912); Arula mõisa vakuraamat (1852) ning Arula ja Palupera ühise meierei projekt (1912); Hellenurme mõisa dokumendid (1724) ja valla (mõisa) magasiraamat (1865); Kastolatsi mõisa vakuraamat; Kivijärve mõisa kirjavahetus ja raamatupidamisdokumendid (1909); dokumendid Kuigatsi, Vaalu ja Pringi mõisa kohta (1865–1866); Aru (1866), *Kaarepere (1865), Kirepi (1725), Suure-Konguta (1702–1730), Mäe (1865), Laatre (1843–1844), *Luke (1865), Otepää (1724), Pilka (1865), Rasina (1865), Restu (1866), Ripuka (1866–1867), *Roela (1865), Sangaste (1724), Vaimastvere (1724–1861), Tarakvere (1865), Tähtvere (19. saj), *Vastse-Kuuste ja Leevi mõisa (1866) dokumendid; Laiuse mõisa maade kirjeldused (1825) jm dokumendid (1723–1825), sissetulekute-väljaminekute jm majandustegevuse arvestus (1830–1831); *Meeri (1725) ja *Mäksa (1725–1727) mõisa rendilepingud; Nüpli mõisa majanduse kirjeldus (1810); Prangli mõisa rendilepingud (1738–1777); Vana-Prangli mõisa talumaade kirjeldused (1814); Raadi mõisa kassaraamatud (1830–1838), arved (1830–1834) ja Robi talu ostu-müügileping (1897), kirjavahetus Adolf Weigeli raamatukauplusega Leipzigis jt-ga Raadi mõisa maaligalerii küsimustes (1914–1915); Ranna mõisa maade kirjeldusraamat (1833); Reola mõisa kassaraamat (1886–1889); Väike-Rõngu mõisa rendilepingud ning omaniku ja rentniku vahelise kohtuprotsessi materjalid (1798–1897); Rääbise mõisa talude ostu-müügi arvestusraamat (1889–1898); Tammistu mõisa omaniku Martha von Rathlefi volikirjad abikaasale (1914–1923); Vahi mõisa sulaste töölepingud (1901–1907).
Viljandimaa mõisad: Aidu mõisa maade kirjeldused, kaardid, talupoegade nimekirjad jm (1780–1844); kirjavahetus Aidu, Laiksaare, *Pati ja Kuresaare mõisa maade mõõtmise, kirjeldamise ja piiriprobleemide lahendamise kohta (1838–1845); Kabala mõisa rendilepingud jm dokumendid (1724–1751); Kuningamäe rendileping (1742); Kuresaare mõisa immissiooniprotokoll (1802), kirjavahetus Kuresaare ja *Tarvastu mõisa piiritülide kohta (1842–1845); Kõo mõisa maamõõdutööde projekt ja maade kirjeldused (1832–1836); Väike-Kõpu mõisa kirjeldus (1818); Adavere, Navesti (1869), Võrevere ja Imavere (1832), Tapiku ja Kaliküla (1788), Soosaare ja Süsivere (1724–1725) mõisa dokumendid; Reegoldi mõisa maamõõdutööde materjalid (1832); Vana- ja Uue-Suislepa magasiaruanne (1835); Suure-Jaani kirikumõisa kruntrendi leping (1910); Taevere mõisa hoonete ehitusplaanid ja ehitusmaterjalide arvestused (1831), rendilepingud, volitused, majandusdokumendid, kindlustuspoliisid jm (1826–1915), perekond Liphardti Taevere mõisa dokumendid (1892–1913); Viljandi mõisa aia sissetulekute-väljaminekute raamat (1922); statistilised andmed Välgita mõisa kohta (1818).
Virumaa mõisad: *Kiltsi mõisa Nõmme küla Kuldoru vabadikukoloonia maade kirjeldusraamat (1897); Sompa mõisa viinavabriku aruanded (1862–1875); Vaivara mõisa pandilepingud ja mõisa kirjeldus (1688–1798); Varangu ja Tatruse mõisa aidaraamat ja majapidamisdokumendid (1860–1866); Äntu ja Põdrangu mõisa sissetulekute-väljaminekute (1842–1848, 1851–1856) ja kassaraamat (1879–1890), kirjavahetus ja finantsdokumendid (1861–1902); Ärina mõisamaade kirjeldusraamat (1877).
Võrumaa mõisad: Kaagjärve mõisa talude (1892) ja mõisa metsamaterjali (1892) ostu-müügilepingud; Karula mõisa raamatupidamisdokumendid (1837–1838) ning Karula mõisa, Rebase ja Pikkjärve kõrvalmõisa fideikomissi asutamise dokument (1882); Laanemetsa mõisa dokumendid (1866); Linnamäe ja Pindi mõisast saadetud kirjade postikulude arvestus (1853–1854); Meeksi mõisa maade kirjeldus (1874); Misso mõisa Meeksi karjamõisa rendileping (1909); Põlgaste mõisa majanduse kirjeldus (1887–1890); *Räpina (1816–1822) ja Saarjärve (1818–1822) mõisa pandilepingud; *Sõmerpalu ja *Karaski mõisa dokumendid (1873); Tõdu mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1733–1841); Urvaste mõisa väärtuse hindamise kavand (1860) ja mõisa dokumendid (1865–1866); Väimela mõisa rendilepingud (1743).