Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Projekteerimisinstituudi EKE Projekt Tartu osakond - EAA.5364
Государственный проектный институт „Эсттипосельстрой“ в Тарту
ENSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariikliku Nõukogu Projekteerimise Instituut "EKE Projekt" Tartu

Ajalugu

Peamiselt Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtete tootmishoonete ja maa-asulate elamute projekteerimisega tegelenud asutus.
1968. a asutati ENSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariikliku
Nõukogu Projekteerimise Büroo ja selle allasutusena Tartu osakond.
Alates 1971. a-st sai asutuse nimeks vabariikliku koondise Eesti Kolhoosiehitus projekteerimisinstituut EKE Projekt ja alates 1990. a-st vabariikliku koondise Eesti Külaehitus projekteerimisinstituut EKE Projekt.
Projekteerimisinstituudi peakorter asus Tallinnas, osakonnad olid Tartus, Pärnus,
Viljandis ja Paides. Tartu osakond teenindas Jõgeva, Põlva, Tartu ja Võru rajooni.
1991. a moodustati endise projekteerimisinstituudi EKE Projekti Tartu osakonna reorganiseerimise käigus õigusjärglasena erakapitalil põhinev Tartu EKE Projekt AS, mis 1996. a. reorganiseeriti osaühinguks Tartu EKE Projekt.

Materjal

2004. a anti Ajalooarhiivile üle riikliku projekteerimisinstituudi EKE projekti Tartu osakonna alusjooniste ehk kalkade arhiiv.
Projektid aastatest 1968–1975 on hävinud.
Projektdokumentatsioon: põhiliselt Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtete tööstushoonete ja maa-asulate elumajade ehitamise või rekonstrueerimise projektid, tüüpprojektid ning tööjoonised, tehnovõrkude, veetrasside, kanalisatsiooni jm tehnilised tööprojektid, ehituskruntide geoloogilised uuringud. Leidub ka linnades asuvate hoonete projekte, nt RAT Vanemuise ühiselamu.

Seonduv aines

ERA T-32 — Vabariikliku koondise Eesti Kolhoosiehitus projekteerimise instituut EKE
Projekt, 14 724 s, 1959–1991.

Kirjandus

OÜ Tartu EKE Projekti kodulehekülg: http://www.tartueke.ee/indexee.html (01.12.2009).