Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tori algkool Järvamaal - EAA.4429

Ajalugu

Türi kihelkonna Tori vallakool asutati 1864.a.
1868.a. ehitati uus koolimaja.
Tori vallakool reorganiseeriti 1919. a. Tori algkooliks, ülalpidajaks Alliku vald. Koolis töötas I-IV klass.
Alates 1925.a. töötas 6-klassilise algkoolina.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks. Tori algkool töötas esialgu 6-klassilisena, alates 1944/45 õ.-a. mittetäieliku keskkoolina.
1948./49 õ.-a - Tori algkool. Sulgemisaeg teadmata, arvatavasti 1960.a. algul seoses
8-klassilisele koolikohustusele üleminekuga.


Materjal

Ringkirjad, seadused ja juhendid õppetöö korraldamiseks (1917-1944), õppetöö aruanded (1919-1939), kirjavahetus õppetöösse puutuvates küsimustes (1926-1927, 1939-1941), algkooli õppenõukogu- (1921-1938), hoolekogu (1921-1938) ja lastevanemate koosolekute protokollid ((1921-1924), õpilaste nimekirjad (1925-1934), hindamisraamatud (1925-1938) tunnistused (1926-1938, 1941-1942), registratuurraamatud (1925-1937), arveraamatud ja -dokumendid (1921-1938).