Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon

Digifailidega on võimalik tutvuda Rahvusarhiivi Nooruse tänava uurimissaalis Tartus, Madara tänava uurimissaalis Tallinnas ning kohalikes osakondades Rakveres ja Valgas.

Ajaloolane Endel Laul (snd 1927) töötas 1952-1993 Eesti (NSV) Teaduste Akadeemia ajaloo instituudis, 1970-1990 oli ta TA ajaloo instituudi rahvahariduse ajaloo sektori juhataja. Ta on neljaköitelise Eesti kooli ajaloo (ilmunud kaks köidet) koostaja ja tegevtoimetaja. Pikaajalise uurimistöö käigus tekkinud märkmed, väljakirjutused ning Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist ja Läti Riiklikust Ajalooarhiivist tellitud Eesti kooli ajalugu puudutavad mikrofilmid anti 2011. aastal üle ajalooarhiivile. Mikrofilmid digiteeriti ja on nüüd kasutatavad ajalooarhiivi kohtvõrgus.

Mikrofilmide kasutamisel tuleb silmas pidada, et neid ei ole enamasti tellitud tervest säilikust, vaid tegemist on Eesti koole ja haridusolusid puudutavate väljavõtetega. Laiemat huvi võiksid pakkuda Venemaa Rahvahariduse Departemangu fondi materjalid 18. jaanuaril 1911. aastal toimunud ülevenemaalise algkoolide loenduse andmetega (RGIA 733-188-120, RGIA 733-188-121, RGIA 733-188-122 ja RGIA 733-188-125). Lisaks mikrofilmidele on olemas loenduse andmetega perfokaardid, mis koostati TA rahvahariduse ajaloo sektoris. Perfokaardid anti samuti üle ajalooarhiivile ja nendega saavad kõik huvilised tutvuda ajalooarhiivi fondi EAA 5454 (Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon) vahendusel.

Kuna osa mikrofilme oli mõnevõrra kahjustunud, võib ka digipiltide kvaliteet olla kõikuv.